Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2015

CharlotteYork
6508 91f8 500

December 28 2014

CharlotteYork
6009 79e4 500
Reposted byfincatamana fincatamana

November 10 2014

August 09 2014

CharlotteYork
2224 8a6b
Reposted fromtowo85 towo85 viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
CharlotteYork
0220 5d01
Reposted fromCsengee Csengee viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
CharlotteYork
8046 bb4d
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadancewithme dancewithme
CharlotteYork
3606 9198 500

March 30 2014

CharlotteYork
8841 aab8
CharlotteYork
4146 f512 500
CharlotteYork
4102 16de
Reposted fromflesz flesz viachybanikt chybanikt

March 01 2014

CharlotteYork
6702 38fd
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viachybanikt chybanikt
CharlotteYork

January 29 2014

CharlotteYork
Play fullscreen
Queen B.

December 29 2013

CharlotteYork
1516 45f9
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
CharlotteYork
1672 092b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
CharlotteYork
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
- I wtedy wracają?
- Tak. I znów wszystko kończy się tak samo.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viatouch-of-love touch-of-love
CharlotteYork
Gdzie u kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady...
— Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Reposted fromtimetolove timetolove viatouch-of-love touch-of-love
CharlotteYork
4662 4c52
Reposted fromwetryagain wetryagain viachybanikt chybanikt

November 25 2013

CharlotteYork

nie kocham Cię wcale

tylko moja dusza jakaś taka smutna

kiedy przechodzisz obok

obojętnie

— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromflesz flesz viachybanikt chybanikt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl